Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

Laatst aangepast: 24 mei 2018

Inleiding
Rinske Stevens Design B.V. (hierna: ‘wij’ of ‘RSD) hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.rinskestevensdesign.com en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij helpen u graag met vragen over privacy. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@rinskestevensdesign.com of 345 788999.

Wie zijn wij?
Wij zijn Rinske Stevens Design B.V., Groothandel voor Patchwork-, Quilt- en Hobby- gerelateerde winkeliers.
Mailen:            info@rinskestevensdesign.com

Bellen: 345 788999
Langskomen of schrijven:
Costerweg 4C
4104 AJ CULEMBORG
Nederland

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij bieden de mogelijkheid om (onder andere) online stoffen, boeken, patronen en quilt-gerelateerde fournituren te bestellen en bij een door u opgegeven adres te laten bezorgen. Voor onze online dienstverlening kunnen wij uw gegevens op de volgende manieren verzamelen:

 • Gegevens die door u worden verstrekt
  Wij verzamelen bestelgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer en betaalgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst. .Wij verzamelen ook uw naam en e-mailadres als u die invult op de website door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als u contact opneemt met ons kantoor (online, per e-mail of telefoon) verzamelen we ook gegevens over u.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van onze diensten en op basis van uw bezoek aan onze website.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken ue gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. 

 • Bestelling
  Voor uw bestelling gebruiken we uw gegevens om de bestelling te verwerken en te bezorgen op het door u gekozen adres. Dit doen we in samenwerking met online vervoerders. Daarnaast houden we u op de hoogte van de voortgang van de bestelling. Wij geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.
  Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals GLS of een koerier om uw bestelling te kunnen afleveren; online betaaldienstverleners zoals Paypal om betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; en het verlenen van Klantenservice.
 • Klantenservice
  Om u te kunnen helpen kun je met ons bellen of mailen. Wij gebruiken uw gegevens en maken en bewaren aantekening om u snel te kunnen helpen. Handig als u onze hulp nog een keer nodig hebt.
 • Account
  In uw account op rinskestevensdesign.com slaan we onder andere uw naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en uw e-mailadres op. Zo hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze makkelijk kunt terugvinden.
 • Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. We hebben algemene nieuwsbrieven. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, klik dan op de afmeldlink die u onderaan in de e-mail kunt vinden.
 • Verbetering website(s) en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren.
 • Fraude
  Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

Rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@rinskestevensdesign.com of 0345 788999.

 • Inzage
  Natuurlijk kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Correctie
  Denkt u dat dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Verwijderen
  U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Hierdoor is het plaatsen van een bestelling niet meer mogelijk. Daarnaast kan het zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar
  Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid
  U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens over te dragen.

Het is ook mogelijk om zelf uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, via uw account in te zien en deze via de website te wijzigen. Klik hiervoor op Mijn account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

 • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van RSD: het verwerken, produceren en verzenden van uw order(s).

Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Derde ontvangers
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw order of de bezorgdienst die uw order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.
Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Links
Op de website van RSD zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van die partij lezen.

Verwerkersovereenkomst
RSD verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. RSD en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten.